Kdo jsem

Po téměř deseti letech práce na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze jsem se rozhodl provozovat svoji soukromou terapeutickou praxi. Současně působím jako vysokoškolský pedagog.

Absolvoval jsem výcvik v systemické rodinné terapii v Institutu rodinné terapie Praha.

Jsem členem České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.